Ippocrate

L'arte è eterna, la vita è breve.

— Ippocrate

L’arte è …

You may also like...