Umberto Saba

L'opera d'arte è sempre una confessione.

— Umberto Saba

L’opera d’arte è …

You may also like...